PODATKI O PRIJAVITELJU 
Davčna številka: SI52008932 
Matična številka: 1521861000 
Popolno ime: APIS-VITA družba za proizvodnjo d.o.o 
Kratko ime: APIS-VITA d.o.o 
Ulica in hišna številka: Kopivnik 13 
Poštna številka: 2313 
Pošta: Fram 
Občina: Rače-Fram 
Naziv operacije  Digitalizacija poslovanja v podjetju APIS-VITA d.o.o 
Številka pogodbe o sofinanciranju vezano na upravičenca: OP20.08572 številka E-POSLOVANJE 2019-2022/1407. 
Naziv javnega razpisa  Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022 

Navedba: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/ 

Opis operacije z namenom in cilji operacije: 

V podjetju APIS-VITA d.o.o. bomo izvedli celovito prenovo ter nadgradnjo e-poslovanja. Pri tem bomo uporabili najsodobnejše pristope. 

Elektronska izmenjava med partnerji 

Cilj tega ukrepa je vzpostavitev oz. nadgradnja operacijskega sistema, elektronske izmenjave, vmesnikov in varnih povezav med partnerji, z namenom avtomatizacije ter digitalizacije mednarodnih procesov dobavnih verig. 

Nadgradili bomo tudi obstoječ program, ki nam omogoča, da imamo na enem mestu zbrane vse dokumente podjetja.. 

Z namenom ukrepa digitalizacije se bo vzpostavil tudi sistem elektronske sledljivosti izdelkov po serijskih številkah (LOT-ih), skladno s HACCP sistemom 

Podjetje APIS-VITA razpolaga z najmanjšim robotiziranim skladiščem v Sloveniji in zaradi drugega sistemskega okolja, nadgrajevanja ostalih členov v verigi ter integracije z novimi verzijami sistema, je nujna digitalizacija, nadgradnja in povezave sistema za upravljanje skladišča v celostni koncept poslovanja podjetja. 

Spletna stran za tuje trge 

Namen ukrepa je vzpostavitev spletne strani, ki bo optimizirana za iskalnike v skladu z najsodobnejšimi trendi in zahtevami industrije. S ciljem dostopa in širitve na tuje trge bomo poleg slovenskega dodali  dva tuja jezika (angleščina, nemščina) 

Spletna trgovina 

Namen ukrepa je postavitev nove spletne trgovine, s čimer bomo odprli nove prodajne poti na tuje trge. Uporabniku prijazna spletna trgovina v treh jezikih bo v skladu z najnovejšimi trendi vsebovala različne funkcionalnosti. 

Produktno-prodajni video 

S produktno-prodajnim videom bomo na sodoben način predstavili obstoječo ponudbo podjetja. Cilj izdelave videa je vzpostavitev zaupanja v lastno blagovno znamko MATEJEV in proizvode, ki so rezultat lastnega razvoja in proizvodnje. Z videom želimo predstaviti kakovost blagovne znamke. 

Krepitev kompetenc – usposabljanja 

Operacija bo zagotovila tudi prenos znanja o pomenu uvedbe elektronske izmenjave podatkov med partnerji v preskrbovalni verigi. Izvedela se bo operacija krepitve kompetenc, v sklopu katere bomo razvijali digitalne kompetence – digitalizacija procesov, učinkovita uporaba digitalnih tehnologij, brezpapirno poslovanje. Namen ter cilj izobraževanje je, da se celoten kolektiv seznani s prednostmi, ki jih prinaša Industrija 4.0.

Finančna podpora: 

Sredstva sofinanciranja so zagotovljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (Evropska unija) prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na proračunski postavki PP 1600067 PN 3.2 – Razvoj internacionalizacije-14-20-V—EU (100%), v skladu s proračunskimi možnosti. 

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 

Višina subvencije je 29.398,60 eur.

Trajanje operacije:

Maj 2022 do avgust 2022

Rezultati operacije: 

Elektronsko procesiranje, prenašanje podatkov, informacijsko – komunikacijske tehnologije so v današnjem času nepogrešljiv sestavni del poslovanja podjetja. Ker pa razvoj in napredek pogojujeta nenehno prilaganje poslovanja in inovacije, je ukrep elektronske izmenjave med partnerji ključnega pomena za učinkovitejšo internacionalizacijo in vključevanje v globalne verige kakovosti. Z vzpostavitvijo oz. nadgradnjo elektronskega poslovanja, za nas pomeni krepitev konkurenčnega položaja in povečanje možnosti prodaje na mednarodni ravni. 

Digitalizirani sistemi tako omogočajo proizvode in storitve na višjem nivoju, hkrati je omogočen popoln nadzor nad celotnim procesom dela, kar seveda podjetju povečuje konkurenčnost. 

Kot podjetju so določene zahteve tudi iz strani kupcev, kot je na primer zagotovitev kodiranja elektronske pošte, kar nam omogoča podlago za nadaljnjo in kvalitetno sodelovanje z že obstoječimi in potencialnimi kupci. Tudi interakcija med poslovnimi partnerji bo izboljšana in se bo posledično pospešila, s čimer bodo izboljšani odnosi v celotni dobavni verigi. 

Z vzpostavitvijo spletne strani v tujih jezikih ter spletne trgovine, ki je dandanes pravzaprav že obveza, bomo lahko osveščali in obveščali širšo javnost o naših artiklih in jim ponudbo tako približali. Danes stranke in kupci pričakujejo, da bo dejavnost predstavljana v digitalni obliki, saj je to pravzaprav najhitrejša pridobitev osnovnih informacij o podjetju in izdelkih. 

Kreiranje lastne spletne strani omogoča tudi opis naših vrednot, ciljev, vizij, dejavnosti in tako dodano vrednost pri potencialnih strankah; z različnimi novicami, vključenimi na spletno stran tudi osveščamo o aktualnih težavah, novih produktih in podobno. Z njo smo lahko ažurni, kar za nas pomeni spet konkurenčno prednost. 

Produktno – prodajni video bo ustvarjen v želji po dvigovanju ravni poslovanja ter širitev tržnega deleža na domačem in tujem trgu, z njim bi krepili tudi prepoznavnost prodajnega programa podjetja.  

Krepitev konkurenčnosti seveda predstavlja tudi krepitev kompetenc oziroma usposabljanja. Naložbe v znanja dejansko zvišujejo zaposlenost, dodano vrednost in gospodarsko rast.